Passat

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Volkswagen Passat SE 1.8L 2016

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 599 triệu

  Mã ID: 1002786

  Đăng: 12/06/2018

  Volkswagen Passat E 1.8L 2016

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đen

  Nhập khẩu

  Mã ID: 1002618

  Đăng: 12/06/2018

  Volkswagen Passat S 1.8L 2016

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 499 triệu

  Mã ID: 1003439

  Đăng: 12/06/2018

  Volkswagen Passat GP 1.8L 2016

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Nâu

  Nhập khẩu

  1 tỉ 499 triệu

  Mã ID: 1003441

  Đăng: 12/06/2018

  Volkswagen Passat SE 1.8L 2016

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Cần Thơ

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 599 triệu

  Mã ID: 1002787

  Đăng: 12/06/2018

  Volkswagen Passat E 1798L 2015

  1798L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 500 triệu

  Mã ID: 1003683

  Đăng: 19/09/2016

  Volkswagen Passat GP 1.8L 2016

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đen

  Nhập khẩu

  1 tỉ 569 triệu

  Mã ID: 1003430

  Đăng: 04/08/2016

  Volkswagen Passat S 1.8L 2015

  1.8L

  Số Tự Động

  Volkswagen

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đen

  Nhập khẩu

  1 tỉ 410 triệu

  Mã ID: 1003124

  Đăng: 27/05/2016

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng