X-Trail

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Cam

  Lắp ráp trong nước

  852 triệu

  Mã ID: 1003542

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail CVT 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  933 triệu

  Mã ID: 1003511

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  852 triệu

  Mã ID: 1003541

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2016

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  999 triệu

  Mã ID: 1003521

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 48 triệu

  Mã ID: 1003727

  Đăng: 02/11/2017

  Nissan X-Trail SV 2.5L 2016

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ

  Mã ID: 1003355

  Đăng: 09/08/2017

  Nissan X-Trail SL 2.5L 2017

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Nghệ An

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 151 triệu

  Mã ID: 1003303

  Đăng: 12/04/2017

  Nissan X-Trail Med 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Bình Dương

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  900 triệu

  Mã ID: 1004040

  Đăng: 23/02/2017

  Nissan X-Trail SL 2.5L 2016

  2.5L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đồng Nai

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 50 triệu

  Mã ID: 1003321

  Đăng: 06/12/2016

  Nissan X-Trail AT 2.5L 2015

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  985 triệu

  Mã ID: 1002521

  Đăng: 15/12/2015

  Nissan X-Trail AT 2.5L 2015

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  985 triệu

  Mã ID: 1002520

  Đăng: 15/12/2015

  Nissan X-Trail 2015 2.5L 2015

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  985 triệu

  Mã ID: 1002518

  Đăng: 15/12/2015

  Nissan X-Trail 2015 2.5L 2014

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  985 triệu

  Mã ID: 1002516

  Đăng: 15/12/2015

  Nissan X-Trail 2015 2.5L 2015

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  595 triệu

  Mã ID: 1002514

  Đăng: 15/12/2015

  Nissan X-Trail 2015 2.5L 2015

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  595 triệu

  Mã ID: 1002512

  Đăng: 15/12/2015

  Nissan X-Trail SV 2.5L 2017

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Bình Dương

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 108 triệu

  Mã ID: 1002510

  Đăng: 15/12/2015

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng