Juke

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Nissan Juke MT 1.5L 2014

  1.5L

  Số Tay

  Nissan

  25000 km

  Hồ Chí Minh

  Ghi

  Nhập khẩu

  820 triệu

  Mã ID: 1004208

  Đăng: 21/04/2017

  Nissan Juke SX 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Bình Dương

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 86 triệu

  Mã ID: 1001489

  Đăng: 23/02/2017

  Nissan Juke 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Cam

  Nhập khẩu

  1 tỉ

  Mã ID: 1002363

  Đăng: 02/06/2016

  Nissan Juke XCVT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Cam

  Nhập khẩu

  1 tỉ 30 triệu

  Mã ID: 100812

  Đăng: 05/04/2016

  Nissan Juke CVT 1.6L 2015

  1.6L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Đỏ

  Nhập khẩu

  900 triệu

  Mã ID: 1002584

  Đăng: 30/12/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Lục

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001560

  Đăng: 12/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001555

  Đăng: 12/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001514

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001509

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke SL 1.6L 2015

  1.6L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 60 triệu

  Mã ID: 1001504

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Nghệ An

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001499

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đắk Lắk

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001494

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đồng Nai

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001484

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Cần Thơ

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 186 triệu

  Mã ID: 1001479

  Đăng: 06/05/2015

  Nissan Juke ATL 2015

  ATL

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 60 triệu

  Mã ID: 100403

  Đăng: 15/03/2015

  Nissan Juke 2.0L 2015

  2.0L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 60 triệu

  Mã ID: 100325

  Đăng: 07/03/2015

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng