Nissan

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Nissan Sunny XV 1.5L 2015

  1.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  545 triệu

  Mã ID: 1002406

  Đăng: 30/03/2018

  Nissan Sunny XL 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tay

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  463 triệu

  Mã ID: 1003519

  Đăng: 27/12/2017

  Nissan Navara EL 2.5L 2016

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Nâu

  Nhập khẩu

  649 triệu

  Mã ID: 1003520

  Đăng: 27/12/2017

  Nissan Sunny SE 1.5L 2017

  1.5L

  Số Tay

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  463 triệu

  Mã ID: 1001751

  Đăng: 27/12/2017

  Nissan Sunny XL 1.5L 2017

  1.5L

  Số Tay

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  463 triệu

  Mã ID: 1001748

  Đăng: 27/12/2017

  Nissan Sunny XL 1.5L 2017

  1.5L

  Số Tay

  Nissan

  0 km

  Quảng Nam

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  463 triệu

  Mã ID: 1001752

  Đăng: 27/12/2017

  Nissan Navara EL 2.5L 2017

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Nâu

  Nhập khẩu

  669 triệu

  Mã ID: 1003559

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Cam

  Lắp ráp trong nước

  852 triệu

  Mã ID: 1003542

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail CVT 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  933 triệu

  Mã ID: 1003511

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  852 triệu

  Mã ID: 1003541

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2016

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  999 triệu

  Mã ID: 1003521

  Đăng: 15/12/2017

  Nissan Sunny XL 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tay

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  500 triệu

  Mã ID: 1002407

  Đăng: 22/11/2017

  Nissan X-Trail SL 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 48 triệu

  Mã ID: 1003727

  Đăng: 02/11/2017

  Nissan Navara SL 2.5L 2016

  2.5L

  Số Tay

  Nissan

  0 km

  Đà Nẵng

  Trắng

  Nhập khẩu

  725 triệu

  Mã ID: 1002408

  Đăng: 02/11/2017

  Nissan X-Trail SV 2.5L 2016

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ

  Mã ID: 1003355

  Đăng: 09/08/2017

  Nissan Navara VL 2.5L 2016

  2.5L

  Số Tự Động

  Nissan

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Ghi

  Nhập khẩu

  745 triệu

  Mã ID: 1004209

  Đăng: 21/04/2017

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng