CLA

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Mercedes-Benz CLA 45AMG 2.0L 2015

  2.0L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  25000 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 820 triệu

  Mã ID: 1004222

  Đăng: 23/05/2017

  Mercedes-Benz CLA 250 4MATICS 2.0L 2014

  2.0L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  17000 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 450 triệu

  Mã ID: 1004038

  Đăng: 10/05/2017

  Mercedes-Benz CLA 250 4maticS 2.0L 2015

  2.0L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  19000 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 680 triệu

  Mã ID: 1004055

  Đăng: 10/03/2017

  Mercedes-Benz CLA 250 4MATICS 2.0L 2015

  2.0L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  25000 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 650 triệu

  Mã ID: 1003755

  Đăng: 03/10/2016

  Mercedes-Benz CLA CLA 250 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 819 triệu

  Mã ID: 1003218

  Đăng: 16/06/2016

  Mercedes-Benz CLA CLA45 AMGL 2015

  CLA45 AMGL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  2 tỉ 119 triệu

  Mã ID: 1001107

  Đăng: 14/04/2015

  Mercedes-Benz CLA CLA200L 2015

  CLA200L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 469 triệu

  Mã ID: 1001080

  Đăng: 14/04/2015

  Mercedes-Benz CLA AT 1.6L 2015

  1.6L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001701

  Đăng: 21/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001614

  Đăng: 15/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001608

  Đăng: 15/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001602

  Đăng: 15/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Đà Nẵng

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001596

  Đăng: 15/05/2015

  Mercedes-Benz CLA AT 1.6L 2015

  1.6L

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hải Phòng

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001590

  Đăng: 15/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Cần Thơ

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001584

  Đăng: 15/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Phú Yên

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 719 triệu

  Mã ID: 1001573

  Đăng: 12/05/2015

  Mercedes-Benz CLA 250 4MaticL 2015

  250 4MaticL

  Số Tự Động

  Mercedes-Benz

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 729 triệu

  Mã ID: 100380

  Đăng: 13/03/2015

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng