CX-5

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Mazda CX-5 All new 2.5L 2017

  2.5L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Lục

  Lắp ráp trong nước

  999 triệu

  Mã ID: 1003540

  Đăng: 17/04/2018

  Mazda CX-5 FL 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  799 triệu

  Mã ID: 1003525

  Đăng: 31/10/2017

  Mazda CX-5 FL 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  799 triệu

  Mã ID: 1003834

  Đăng: 31/10/2017

  Mazda CX-5 FL 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  799 triệu

  Mã ID: 1003197

  Đăng: 27/10/2017

  Mazda CX-5 FL 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Nâu

  Lắp ráp trong nước

  799 triệu

  Mã ID: 1003204

  Đăng: 27/10/2017

  Mazda CX-5 FL 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  799 triệu

  Mã ID: 1003257

  Đăng: 20/10/2017

  Mazda CX-5 AWD 2.5L 2017

  2.5L

  Sô Hỗn Hợp

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  990 triệu

  Mã ID: 1002794

  Đăng: 03/07/2017

  Mazda CX-5 2WD 2.0L 2017

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  879 triệu

  Mã ID: 1002792

  Đăng: 16/05/2017

  Mazda CX-5 2WD 2.5L 2017

  2.5L

  Sô Hỗn Hợp

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  930 triệu

  Mã ID: 1002793

  Đăng: 12/05/2017

  Mazda CX-5 2WD 2.5L 2016

  2.5L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  930 triệu

  Mã ID: 1004069

  Đăng: 03/05/2017

  Mazda CX-5 AWD 2.5L 2017

  2.5L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  990 triệu

  Mã ID: 1004224

  Đăng: 28/04/2017

  Mazda CX-5 2.5 AWD 2488L 2017

  2488L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  990 triệu

  Mã ID: 1004203

  Đăng: 18/04/2017

  Mazda CX-5 2WD 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  909 triệu

  Mã ID: 1003212

  Đăng: 19/01/2017

  Mazda CX-5 2WD 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  909 triệu

  Mã ID: 1003213

  Đăng: 19/01/2017

  Mazda CX-5 2.0L 2017

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  909 triệu

  Mã ID: 1003243

  Đăng: 09/01/2017

  Mazda CX-5 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  984 triệu

  Mã ID: 1003241

  Đăng: 09/01/2017

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng