BT-50

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Mazda BT-50 2.2L 2017

  2.2L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  670 triệu

  Mã ID: 1003259

  Đăng: 15/11/2017

  Mazda BT-50 MT 4WD 2.2L 2017

  2.2L

  Số Tay

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Lam

  Nhập khẩu

  635 triệu

  Mã ID: 1002815

  Đăng: 03/07/2017

  Mazda BT-50 AT 4WD 3.2L 2017

  3.2L

  Sô Hỗn Hợp

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Nhập khẩu

  819 triệu

  Mã ID: 1002822

  Đăng: 03/07/2017

  Mazda BT-50 AT 2WD 2.2L 2017

  2.2L

  Sô Hỗn Hợp

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Nhập khẩu

  665 triệu

  Mã ID: 1002820

  Đăng: 10/05/2017

  Mazda BT-50 2016 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tay

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Nhập khẩu

  684 triệu

  Mã ID: 1003247

  Đăng: 26/04/2017

  Mazda BT-50 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  699 triệu

  Mã ID: 1003248

  Đăng: 09/01/2017

  Mazda BT-50 2.2L 2015

  2.2L

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Nhập khẩu

  595 triệu

  Mã ID: 1003967

  Đăng: 22/12/2016

  Mazda BT-50 Pickup 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tay

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  669 triệu

  Mã ID: 1003191

  Đăng: 14/06/2016

  Mazda BT-50 2.2 AT 2WDL 2015

  2.2 AT 2WDL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Màu khác

  Nhập khẩu

  699 triệu

  Mã ID: 100587

  Đăng: 27/03/2015

  Mazda BT-50 2.2L ATL 2015

  2.2L ATL

  Số Tay

  Mazda

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  699 triệu

  Mã ID: 1001244

  Đăng: 16/04/2015

  Mazda BT-50 2.2L ATL 2015

  2.2L ATL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hà Nội

  Lục

  Lắp ráp trong nước

  699 triệu

  Mã ID: 1001238

  Đăng: 16/04/2015

  Mazda BT-50 2.2L ATL 2015

  2.2L ATL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Thái Nguyên

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  699 triệu

  Mã ID: 1001232

  Đăng: 16/04/2015

  Mazda BT-50 2.2L ATL 2015

  2.2L ATL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  699 triệu

  Mã ID: 1001226

  Đăng: 16/04/2015

  Mazda BT-50 2.2L ATL 2015

  2.2L ATL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  699 triệu

  Mã ID: 1001220

  Đăng: 16/04/2015

  Mazda BT-50 3.7L ATL 2015

  3.7L ATL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Bình Dương

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 860 triệu

  Mã ID: 1001214

  Đăng: 15/04/2015

  Mazda BT-50 2.2L ATL 2015

  2.2L ATL

  Số Tự Động

  Mazda

  0 km

  Đồng Nai

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  699 triệu

  Mã ID: 1001208

  Đăng: 15/04/2015

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng