Sorento

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Kia Sorento GATH 2.4L 2017

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  951 triệu

  Mã ID: 1004179

  Đăng: 10/04/2017

  Kia Sorento 2.4L 2010

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  60000 km

  Hà Nội

  Đen

  Nhập khẩu

  645 triệu

  Mã ID: 1003907

  Đăng: 22/12/2016

  Kia Sorento GATH bản cao giá rẻ 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  916 triệu

  Mã ID: 1003601

  Đăng: 28/11/2016

  Kia Sorento DATH 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  941 triệu

  Mã ID: 1003744

  Đăng: 28/11/2016

  Kia Sorento GATH 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  906 triệu

  Mã ID: 1003604

  Đăng: 25/11/2016

  Kia Sorento DATH 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  932 triệu

  Mã ID: 1003602

  Đăng: 15/11/2016

  Kia Sorento 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  599 triệu

  Mã ID: 1003733

  Đăng: 10/11/2016

  Kia Sorento DATH 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  941 triệu

  Mã ID: 1003743

  Đăng: 08/11/2016

  Kia Sorento GAT 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  828 triệu

  Mã ID: 1003603

  Đăng: 08/11/2016

  Kia Sorento 2.2L 2015

  2.2L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Lam

  Lắp ráp trong nước

  895 triệu

  Mã ID: 1003741

  Đăng: 29/09/2016

  Kia Sorento 2.4L 2013

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  9100 km

  Hồ Chí Minh

  Ghi

  Lắp ráp trong nước

  795 triệu

  Mã ID: 1003676

  Đăng: 19/09/2016

  Kia Sorento GAT 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Quảng Ninh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  868 triệu

  Mã ID: 100917

  Đăng: 13/07/2016

  Kia Sorento 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  821 triệu

  Mã ID: 1003146

  Đăng: 02/06/2016

  Kia Sorento 2.4LATL 2014

  2.4LATL

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Quảng Ngãi

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  981 triệu

  Mã ID: 1001026

  Đăng: 10/04/2015

  Kia Sorento GATH 2359L 2015

  2359L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  976 triệu

  Mã ID: 1002175

  Đăng: 09/09/2015

  Kia Sorento GATH 2.4L 2015

  2.4L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  981 triệu

  Mã ID: 1001954

  Đăng: 08/08/2015

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng