Cerato

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Kia Cerato MT 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tay

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  559 triệu

  Mã ID: 1003081

  Đăng: 17/06/2017

  Kia Cerato AT 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bình Dương

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  610 triệu

  Mã ID: 1004178

  Đăng: 20/05/2017

  Kia Cerato MT 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tay

  Kia

  0 km

  Bình Dương

  Ghi

  Lắp ráp trong nước

  559 triệu

  Mã ID: 1004196

  Đăng: 20/05/2017

  Kia Cerato 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tay

  Kia

  0 km

  Vĩnh Phúc

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  564 triệu

  Mã ID: 1004166

  Đăng: 02/04/2017

  Kia Cerato AT giá rẻ nhất 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  627 triệu

  Mã ID: 1003585

  Đăng: 01/04/2017

  Kia Cerato MT giá rẻ nhất 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tay

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  575 triệu

  Mã ID: 1003584

  Đăng: 23/02/2017

  Kia Cerato AT giá rẻ nhất 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  627 triệu

  Mã ID: 1003592

  Đăng: 09/01/2017

  Kia Cerato AT giá rẻ nhất 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  682 triệu

  Mã ID: 1003594

  Đăng: 20/12/2016

  Kia Cerato 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tay

  Kia

  0 km

  Bắc Ninh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  399 triệu

  Mã ID: 1003735

  Đăng: 08/11/2016

  Kia Cerato AT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Vĩnh Phúc

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  607 triệu

  Mã ID: 1003266

  Đăng: 05/10/2016

  Kia Cerato MT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tay

  Kia

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  612 triệu

  Mã ID: 1003250

  Đăng: 23/09/2016

  Kia Cerato 1.999L 2016

  1.999L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  639 triệu

  Mã ID: 1003473

  Đăng: 13/09/2016

  Kia Cerato SX 1.6L 2011

  1.6L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Đỏ

  Nhập khẩu

  515 triệu

  Mã ID: 1003563

  Đăng: 06/09/2016

  Kia Cerato 2.0L 2016

  2.0L

  Sô Hỗn Hợp

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  582 triệu

  Mã ID: 1003148

  Đăng: 16/08/2016

  Kia Cerato AT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 1003252

  Đăng: 20/06/2016

  Kia Cerato SX AT 2.0 1591L 2016

  1591L

  Số Tự Động

  Kia

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  704 triệu

  Mã ID: 1003137

  Đăng: 31/05/2016

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng