Santa Fe

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Hyundai Santa Fe Euro 4 2.2L 2017

  2.2L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nâu

  Lắp ráp trong nước

  898 triệu

  Mã ID: 1003375

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Santa Fe Euro 4 2.4L 2017

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  898 triệu

  Mã ID: 1003374

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Santa Fe 2017 2.4L 2017

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 20 triệu

  Mã ID: 1002785

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Santa Fe 2.4L 2017

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  898 triệu

  Mã ID: 1003753

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Santa Fe Euro 4 2.4L 2017

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  898 triệu

  Mã ID: 1002733

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Santa Fe Euro 4 2.4L 2017

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nâu

  Lắp ráp trong nước

  898 triệu

  Mã ID: 1002780

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Santa Fe 2.4L 2015

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hà Nội

  Nâu

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 120 triệu

  Mã ID: 1004075

  Đăng: 12/03/2017

  Hyundai Santa Fe kapa 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 250 triệu

  Mã ID: 1003050

  Đăng: 15/02/2017

  Hyundai Santa Fe 2.2L 2007

  2.2L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đen

  Nhập khẩu

  640 triệu

  Mã ID: 1003779

  Đăng: 14/10/2016

  Hyundai Santa Fe 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 85 triệu

  Mã ID: 1003114

  Đăng: 02/07/2016

  Hyundai Santa Fe 2.2L 2015

  2.2L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ

  Mã ID: 1002939

  Đăng: 23/06/2016

  Hyundai Santa Fe 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  1 tỉ 60 triệu

  Mã ID: 1003075

  Đăng: 19/05/2016

  Hyundai Santa Fe 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  1 tỉ 70 triệu

  Mã ID: 1003078

  Đăng: 17/05/2016

  Hyundai Santa Fe Đặt biệt 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 227 triệu

  Mã ID: 1002945

  Đăng: 20/04/2016

  Hyundai Santa Fe 4WD 2.4L 2016

  2.4L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 90 triệu

  Mã ID: 1002870

  Đăng: 19/04/2016

  Hyundai Santa Fe 2WD 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Ghi

  Lắp ráp trong nước

  1 tỉ 140 triệu

  Mã ID: 1002871

  Đăng: 19/04/2016

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng