Elantra

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Hyundai Elantra Euro 4 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  609 triệu

  Mã ID: 1003366

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Elantra Euro 4 1.6L 2017

  1.6L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Lam

  Lắp ráp trong nước

  609 triệu

  Mã ID: 1003367

  Đăng: 31/12/2017

  Hyundai Elantra AT 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  739 triệu

  Mã ID: 1003864

  Đăng: 16/11/2016

  Hyundai Elantra MT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  615 triệu

  Mã ID: 1003855

  Đăng: 15/11/2016

  Hyundai Elantra AT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Nhập khẩu

  689 triệu

  Mã ID: 1003854

  Đăng: 15/11/2016

  Hyundai Elantra AT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  689 triệu

  Mã ID: 1003856

  Đăng: 15/11/2016

  Hyundai Elantra AT 1.6L 2016

  1.6L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  660 triệu

  Mã ID: 1003701

  Đăng: 22/09/2016

  Hyundai Elantra 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  615 triệu

  Mã ID: 1003494

  Đăng: 16/08/2016

  Hyundai Elantra 1.5L ATL 2015

  1.5L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Gia Lai

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 1001677

  Đăng: 19/05/2015

  Hyundai Elantra 1.8 ATL 2015

  1.8 ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Cần Thơ

  Trắng

  Nhập khẩu

  739 triệu

  Mã ID: 1001063

  Đăng: 14/04/2015

  Hyundai Elantra 1.5L ATL 2015

  1.5L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 100808

  Đăng: 03/04/2015

  Hyundai Elantra 1.5L ATL 2015

  1.5L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 100759

  Đăng: 01/04/2015

  Hyundai Elantra 1.5L ATL 2015

  1.5L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 100753

  Đăng: 01/04/2015

  Hyundai Elantra 1.5L ATL 2015

  1.5L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hà Nội

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 100747

  Đăng: 01/04/2015

  Hyundai Elantra 1.5L ATL 2015

  1.5L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Hải Phòng

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 100741

  Đăng: 01/04/2015

  Hyundai Elantra 1.6L ATL 2015

  1.6L ATL

  Số Tự Động

  Hyundai

  0 km

  Phú Thọ

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  649 triệu

  Mã ID: 100735

  Đăng: 01/04/2015

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng