Fiesta

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Ford Fiesta Fiesta Sport 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  541 triệu

  Mã ID: 1003479

  Đăng: 03/11/2016

  Ford Fiesta Fiesta Sport+ 1.0L 2016

  1.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  589 triệu

  Mã ID: 1003481

  Đăng: 03/11/2016

  Ford Fiesta Ranger XLS MT 4x2 2.2L 2016

  2.2L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Nhập khẩu

  619 triệu

  Mã ID: 1003489

  Đăng: 03/11/2016

  Ford Fiesta Fiesta Titanium 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  536 triệu

  Mã ID: 1003480

  Đăng: 03/11/2016

  Ford Fiesta 1.0L 2016

  1.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  619 triệu

  Mã ID: 1003043

  Đăng: 11/05/2016

  Ford Fiesta 2.0L 2016

  2.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  566 triệu

  Mã ID: 1002260

  Đăng: 13/04/2016

  Ford Fiesta Sport 1.0L 2015

  1.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  659 triệu

  Mã ID: 1002454

  Đăng: 11/04/2016

  Ford Fiesta SPORT 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Bình Dương

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  604 triệu

  Mã ID: 1002106

  Đăng: 28/03/2016

  Ford Fiesta sport 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hà Nội

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  570 triệu

  Mã ID: 100551

  Đăng: 24/03/2015

  Ford Fiesta Titaninum 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Bình Dương

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  599 triệu

  Mã ID: 1002457

  Đăng: 08/12/2015

  Ford Fiesta ECOBOOST 5 CỬA 1.0L 2015

  1.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Ghi

  Lắp ráp trong nước

  624 triệu

  Mã ID: 1002721

  Đăng: 03/02/2016

  Ford Fiesta Sport+ 5 cửa 1.0L 2015

  1.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Ghi

  Lắp ráp trong nước

  659 triệu

  Mã ID: 1002703

  Đăng: 30/01/2016

  Ford Fiesta Ecoboost 1.0L 2015

  1.0L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  624 triệu

  Mã ID: 1002702

  Đăng: 30/01/2016

  Ford Fiesta Sport 1.5L 2015

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Lục

  Lắp ráp trong nước

  659 triệu

  Mã ID: 1002686

  Đăng: 23/01/2016

  Ford Fiesta Titanium 1.5L 2015

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đỏ

  Lắp ráp trong nước

  599 triệu

  Mã ID: 1002685

  Đăng: 23/01/2016

  Ford Fiesta Trend 1.5L 2015

  1.5L

  Số Tự Động

  Ford

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Lục

  Lắp ráp trong nước

  574 triệu

  Mã ID: 1002673

  Đăng: 16/01/2016

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng