Chevrolet Trax, oto Chevrolet Trax - xe Chevrolet Trax, Chevrolet Trax cu, Chevrolet Trax moi. Mua Chevrolet Trax. Ban Chevrolet Trax . Gia xe Chevrolet Trax

Trax

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Chevrolet Trax LTZ 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Bình Dương

  Màu khác

  Nhập khẩu

  759 triệu

  Mã ID: 1003990

  Đăng: 27/06/2018

  Chevrolet Trax LT 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  769 triệu

  Mã ID: 1004192

  Đăng: 14/04/2017

  Chevrolet Trax LT 1.4L 2016

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Nhập khẩu

  769 triệu

  Mã ID: 1004031

  Đăng: 16/02/2017

  Chevrolet Trax LTZ 1.4L 2016

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Nhập khẩu

  769 triệu

  Mã ID: 1004012

  Đăng: 09/02/2017

  Chevrolet Trax Trax 2017 1.4L 2016

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Đắk Lắk

  Màu khác

  Nhập khẩu

  769 triệu

  Mã ID: 1003777

  Đăng: 07/10/2016

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng