Aveo

Toàn quốc Hà nội TP.HCM Đà Nẵng

  Chevrolet Aveo LT 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Bình Dương

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  459 triệu

  Mã ID: 1001278

  Đăng: 12/04/2018

  Chevrolet Aveo LTZ 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Bình Dương

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  495 triệu

  Mã ID: 1001279

  Đăng: 24/05/2017

  Chevrolet Aveo 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Nhập khẩu

  459 triệu

  Mã ID: 1003641

  Đăng: 26/04/2017

  Chevrolet Aveo LT 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  459 triệu

  Mã ID: 1003658

  Đăng: 17/04/2017

  Chevrolet Aveo LTZ 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  495 triệu

  Mã ID: 1003659

  Đăng: 04/03/2017

  Chevrolet Aveo 1.4L 2016

  1.4L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Hà Nội

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  459 triệu

  Mã ID: 1004027

  Đăng: 15/02/2017

  Chevrolet Aveo LTZ 1.4L 2016

  1.4L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Cần Thơ

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  495 triệu

  Mã ID: 1004007

  Đăng: 03/02/2017

  Chevrolet Aveo LT 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  445 triệu

  Mã ID: 1002952

  Đăng: 25/11/2016

  Chevrolet Aveo LTZ 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  481 triệu

  Mã ID: 1002988

  Đăng: 25/11/2016

  Chevrolet Aveo 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Bắc Ninh

  Đen

  Lắp ráp trong nước

  445 triệu

  Mã ID: 1003841

  Đăng: 10/11/2016

  Chevrolet Aveo LT 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Bình Dương

  Đen

  Nhập khẩu

  445 triệu

  Mã ID: 1003775

  Đăng: 06/10/2016

  Chevrolet Aveo LTZ 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Bình Dương

  Trắng

  Nhập khẩu

  481 triệu

  Mã ID: 1003774

  Đăng: 06/10/2016

  Chevrolet Aveo LT 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Màu khác

  Lắp ráp trong nước

  445 triệu

  Mã ID: 1003737

  Đăng: 29/09/2016

  Chevrolet Aveo 1.4L 2017

  1.4L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Đỏ

  Nhập khẩu

  459 triệu

  Mã ID: 1003640

  Đăng: 27/09/2016

  Chevrolet Aveo MT 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tay

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  445 triệu

  Mã ID: 1003721

  Đăng: 23/09/2016

  Chevrolet Aveo LTZ 1.5L 2016

  1.5L

  Số Tự Động

  Chevrolet

  0 km

  Hồ Chí Minh

  Trắng

  Lắp ráp trong nước

  481 triệu

  Mã ID: 1003713

  Đăng: 23/09/2016

Mercedes Haxaco??p 102TPFord MAZDA VUNG TAUAUDI Nissan Bình D??ng